close

eNovice

Mensen met belangstelling voor het klooster kunnen nu ook digitaal kennismaken met deze bijzondere levensweg. Meld je nu aan als eNovice en ontvang regelmatig e-mails van ons met inspiratie, tips en oefeningen voor verdere oriëntatie op het kloosterleven.

*Je gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van informatieve e-mails en je kan je op ieder moment uitschrijven.

eNovice
schrijfje in

Kiezen voor een monastiek leven

Opeens kan de vonk overslaan. Je ontdekt een leven dat radicaal anders is en toch zo vertrouwd aanvoelt. Monnik worden. Al eeuwenlang kiezen mannen en vrouwen voor deze weg van stilte, soberheid en solidariteit. Het is op een bijzondere wijze antwoord geven op Gods roepstem. Ook jij kunt besluiten om samen met ons op ontdekkings- tocht te gaan. Door te onderzoeken of het een leven is dat bij je past. Dat vraagt tijd, geduld en zorgvuldigheid. Op deze website leggen we uit hoe de weg naar monnik worden verloopt, stap voor stap.

leesmeer

Oriëntatiefase / De eerste stap naar het klooster


1. Het start met een roeping

Het begint vaak met verwondering; een sluimerend vermoeden dat het leven als monnik misschien wel jouw levensweg is. Durf je het aan om dit wenkend perspectief te onderzoeken? De meeste kandidaten die zich bij ons melden, hebben al weleens kennisgemaakt met het kloosterleven. Bijvoorbeeld door een bezoek aan een gastenverblijf van een klooster, waar je een of meerdere dagen kunt verblijven. Daarnaast valt er veel over het kloosterleven te lezen en zijn er inspirerende films beschikbaar. Dat kan het begin zijn waardoor je een volgende stap wilt zetten.

2. Het eerste contact

Het eerste contact met het klooster verloopt vaak via de mail of een brief. Die komt terecht bij de abt van ons klooster, Dom Bernardus. Je hoeft geen uitgebreide CV te sturen of een paginalang epistel. Probeer gewoon een indruk te geven van wie je bent, wat je achtergrond is en waarom je denkt dat het kloosterleven mogelijk iets voor jou kan zijn. Dat kan de aanleiding zijn om je uit te nodigen voor een gesprek. De abt kan ook melden dat hij denkt dat een andere weg beter bij je past of het idee van het klooster nog wat moet rijpen.

3. Het kennis­makings­gesprek

Het kennismakingsgesprek met de abt, Dom Bernardus, is bedoeld om een beter beeld te krijgen van elkaar. Het is geen sollicitatie of toelatingsexamen. Het enige wat we van je verwachten, is dat je eerlijk en open bent. Het leven als monnik is ongelooflijk mooi en rijk maar ook veeleisend. Het moet ook bij je passen. In deze en alle volgende stappen draait het steeds om de vraag of de levensweg van een monnik jou gelukkig kan maken.

4. Op bezoek in het gasthuis

Na het kennismakingsgesprek kan de abt je uitnodigen voor een of meerdere weekends in het gastenverblijf. Of om mee te doen met een van de retraites die vanuit de abdij worden aangeboden. Tijdens je verblijf heb je nog een aantal gesprekken met de abt en een of meerdere broeders en krijg je een rondleiding. Je begint je zo al een beetje vertrouwd te voelen met onze abdij en ons leven.

Het dagritme van onze abdij

 • 4:15 - de nachtwake (metten)
 • 6:30 - morgengebed (lauden)
 • 7:10 - voormiddagsgebed (terts)
 • 8:15 - arbeid
 • 11:30 - eucharistie (sext)
 • 12:30 - het middagmaal
 • 13:00 - middagrust
 • 14:30 - namiddag gebed (noon)
 • 14:45 - arbeid
 • 17:45 - avondgebed (vespers)
 • 18:30 - avondeten
 • 19:30 - dagsluiting (completen)
 • 20:30 - nachtrust

5. Drie maanden meeleven

Wanneer van beide kanten alle lichten nog steeds op groen staan, kan het aanbod komen om voor een langere periode mee te draaien in onze gemeenschap. We vragen daarvoor om drie maanden in je agenda vrij te maken. Met echt niets anders aan je hoofd. Je krijgt nu een kamer in het klooster (dus niet meer in het gastenverblijf). En de kans om alle aspecten van ons leven mee te maken, van de gebedsdiensten tot de werkzaamheden in en rond de abdij en de gemeenschapsmomenten. Zie het als een soort stage.

Hetintreden

Het intreden / De keuze om je oude leven achter te laten

Tijd voor reflectie

Het is goed om thuis alles op een rij te zetten. Vaak blijven kandidaten ook regelmatig langskomen om zo in het ritme van het klooster mee te leven. Zo ontstaat er ruimte voor de keuze die behoorlijk ingrijpend kan zijn: (al dan niet) intreden. Daar komen ook allerlei praktische aspecten bij kijken, zoals het opzeggen van een baan en zorgen dat je spullen ergens terecht kunnen. Ook bij familie, vrienden en anderen in je omgeving zal het nieuws over je intreden veel gesprekstof opleveren.


Overpeizingen; Past dit leven wel echt bij mij?

Hoe reageerde de buitenwereld?


Wat komt er bij intreden kijken?

Met het besluit om in te treden, begint een belangrijke nieuwe fase in je oriëntatie op het leven als monnik. Je legt je nog nergens op vast. Maar je maakt wel een nieuwe start. Daar komen ook allerlei praktische zaken bij kijken. Allerlei aspecten uit je huidige leven worden als het ware op pauze gezet, zoals een eigen huis of de vrijheid om zelf je geldzaken te regelen. Voorafgaand aan je intreden, zetten we alles op een rijtje en krijg je deskundige ondersteuning.

 • Baan opzeggen
 • Huis verkopen
 • Spullen opslaan
 • Vermogen bevriezen
 • Schulden en (andere) verplichtingen afbetalen
 • Familie en vrienden informeren

Postulaat

Postulaat

Je nieuwe thuis

De dag waarop je voor de deur staat met een verhuisdoos in je handen, kan behoorlijk heftig aanvoelen. Je bent inmiddels al een ‘vriend van het huis’ en hebt ook achter de schermen kunnen meeleven. Maar het perspectief dat je nu de abdij als woonadres hebt, is toch volledig anders. In deze eerste fase van het ‘inwonen’ komt het er vooral op aan dat het ook echt je thuis wordt. Vanaf nu begint het postulaat, waar ongeveer een jaar voor staat. Deze periode zorgt ervoor dat je echt kunt landen. We vragen dat je in deze tijd afstand neemt van je oude leven om ruimte te maken voor een nieuw bestaan. Ook het contact met familie en vrienden zal je daarom op een laag pitje moeten zetten. En je leert om te leven zonder eigen mobiele telefoon, internetaansluiting of bankrekening.

De eerste dag


Vanaf nu krijg je een eigen kamer

kijk rondin het klooster

Zeven momenten van gebed

De zeven momenten van gebed rijgen zich als een rode draad door de dagorde van onze gemeenschap. Iedere gebedsdienst heeft een eigen kleur.


De dagelijkse werkzaamheden

Naast de momenten voor gebed, stilte en studie staan er uiteenlopende werkzaamheden op het dagrooster van iedere monnik. Bijvoorbeeld in de kaasmakerij, de bakkerij of het chocolade atelier. Ook zijn er hele praktische en organisatorische taken die verdeeld worden. Als postulant maak je overal kennis mee. Zo ontdekken we waar jouw talenten liggen.

Hoe hebben andere monniken het postulaat ervaren?

Alles is nieuw; Voor het eerst in je nieuwe thuis, een nieuw dagritme, nieuwe werkzaamheden en een nieuwe gemeenschap. Hoe hebben anderen deze eerste periode ervaren?

Noviciaat

Noviciaat


Het geschenk van het habijt

Alhoewel novice letterlijk ‘nieuweling’ betekent, hebben veel kandidaten het gevoel dat hun monastieke leven nu echt begint te aarden. Het ontvangen van het habijt heeft daarbij een bijzondere symbolische betekenis. In deze periode krijgt vorming in alle aspecten van het monastieke leven veel aandacht. Iedere dag krijg je een uur les. Daarnaast heb je steeds meer eigen taken. De duur van het noviciaat kan variëren van een jaar tot drie jaar.

Het gevoel van een
eigen habijt


Spirituele vorming

Tijdens het postulaat ligt het accent op kennismaking. In het noviciaat is meer aandacht voor spirituele vorming en onderricht. Je wordt nu echt een leerling-monnik. Je krijgt uitleg over het christelijk geloof, de geschiedenis van het kloosterleven, de Regel van Benedictus en de gewoonten en ‘huisregels’ van onze gemeenschap. Naast de lessen van medebroeders is er ook ruimte voor zelfstudie.


Tijdelijkegelofte

Tijdelijke gelofte

Je verbindt je aan onze gemeenschap

De ‘verkering’ maakt nu plaats voor een ‘verloving’. Je legt ten overstaan van al je medebroeders voor het eerst de geloften af die horen bij het monnik-zijn. Je belooft trouw aan de plaats waar je leeft (‘stabilitas loci’), gehoorzaamheid aan het gezag van de abt en de gemeenschap en voortzetting van de monastieke levenswijze die je bij je intreden begonnen bent (zoals het leven zonder eigen bezit en het afzien van seksuele relaties). Je doet dit in eerste instantie voor een periode van drie jaar. Daarom worden dit ook wel de tijdelijke geloften genoemd.


Wat beloof je tijdens de
kleine gelofte?

 • Trouw aan je monastieke levenswijze
 • Blijven op de plek waar je bent
 • Gehoorzaamheid aan de gemeenschap

Je bent steeds meer onderdeel van de gemeenschap

Na het afleggen van je tijdelijke professie ben je nog meer onderdeel van de gemeenschap. Alhoewel je als monnik ook goed alleen moet kunnen zijn, is een klooster niets voor solisten. Je leeft, werkt en bidt samen met mensen die je niet zelf hebt kunnen uitkiezen. 24/7. Je medebroeders kunnen een bron van steun en inspiratie zijn maar ook tot irritatie leiden. Daar leer je (als het goed is) steeds beter mee omgaan.

Ruimte voor twijfel?

Zelfs nadat je al enkele jaren als monnik hebt geleefd, kunnen er momenten van twijfel opkomen. Is dit nu echt mijn bestemming voor de rest van mijn leven? Die vraag is zeker aan de orde wanneer je voor de keuze komt te staan om je definitief aan de gemeenschap te verbinden. Zeker in deze tijd is zo’n commitment niet vanzelfsprekend.

Grotegelofte

Grote gelofte


‘Voor de eeuwigheid’

Nu is het moment gekomen om je definitief te verbinden aan de gemeenschap en het monastieke leven. Het is de voltooiing van een lang proces, dat vaak wel (meer dan) tien jaar heeft geduurd. In een openbare bijeenkomst leg je je plechtige of (zoals dat vroeger heette) eeuwige professie af. Het is het ja-woord van een monnik, zoals een bruidspaar hun blijvende verbond tegenover elkaar en de gemeenschap uitspreken. Je hebt nu alle rechten en plichten die bij het monnik-zijn horen en ontvangt als symbool daarvan de kovel, het monnikskleed waarin je ook begraven zult worden.

Hoe hebben andere monniken de grote gelofte ervaren?

Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven
© 2020 - Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven - Privacy Policy - Cookie beleid
Twitter Facebook E-mail